Maakt u de juiste keuze voor een (levens-) executeur?

De laatste jaren is er veel te doen geweest over het levenstestament. In het levenstestament worden zaken geregeld voor de situatie dat u dit niet meer zelf kunt doen, bijv. door een ziekte zoals dementie; u kunt hierbij denken aan de financiën, maar ook de medische zorg. Steeds vaker wordt daarbij tevens een toezichthouder benoemd, zodat er controle is op de gevolmachtigde. Dat is niet alleen prettig voor uzelf en uw naaste omgeving, maar ook voor de gevolmachtigde zelf; hij/zij is niet alléén voor alles verantwoordelijk, ook na overlijden is de kans dat er problemen ontstaan, aanzienlijk kleiner.

Lees verder

Recente video’s