Wim en Greet zijn al een aantal jaren met elkaar getrouwd. Beiden zijn al eerder gehuwd geweest. Wim en zijn eerste echtgenote waren vrienden van Greet en haar eerste man. De echtgenote van Wim en Greets man zijn kort na elkaar overleden. Wim en Greet voelden elkaar goed aan en genieten nu samen van hun pensionering.

Wim heeft twee zonen en een dochter uit zijn eerste huwelijk. Greet heeft uit haar eerste huwelijk een dochter en een zoon. De kinderen zijn blij voor hun ouders. Onderling hebben ze echter niet veel contact.

Toch hebben Wim en Greet zo hun zorgen over de toekomst. Als één van hen ziek wordt of komt te overlijden, willen ze elkaar wel goed verzorgd achterlaten. Hoe gaat dat verder met het opgebouwde pensioen? Met het huis waar Wim al veertig jaar woont? En hoe zit het met de kinderen?

Zij hebben toch nog recht op het erfdeel van hun reeds overleden vader of moeder? En hoe kan worden vastgesteld om welk bedrag dat gaat? Wie gaat de nalatenschap afwikkelen? Eén van de kinderen zou het wel kunnen doen, maar is dat wel verstandig? De kinderen hebben immers zo hun eigen belangen. Hoe voorkomen we dat er problemen ontstaan?

De ervaring leert dat veel, zo niet alle problemen, vooraf kunnen worden voorkomen of opgelost. En ook nog op een wijze waardoor iedereen goed contact met elkaar houdt. Maar regel alles wel, goed én tijdig!

En geniet vervolgens weer van elkaar en natuurlijk van het leven.

Recente video’s