De laatste jaren is er veel te doen geweest over het levenstestament. In het levenstestament worden zaken geregeld voor de situatie dat u dit niet meer zelf kunt doen, bijv. door een ziekte zoals dementie; u kunt hierbij denken aan de financiën, maar ook de medische zorg. Steeds vaker wordt daarbij tevens een toezichthouder benoemd, zodat er controle is op de gevolmachtigde. Dat is niet alleen prettig voor uzelf en uw naaste omgeving, maar ook voor de gevolmachtigde zelf; hij/zij is niet alléén voor alles verantwoordelijk, ook na overlijden is de kans dat er problemen ontstaan, aanzienlijk kleiner.

Maar wie benoemt u eigenlijk tot levensexecuteur, toezichthouder of executeur (dit is degene die na uw overlijden de nalatenschap afwikkelt)? Is dat uw zoon of dochter met wie u het meeste contact hebt of uw favoriete nichtje? Is dat een persoon met wie u vooral goed overweg kunt of toch iemand die u niet alleen vertrouwt, maar die ook het vertrouwen van de familie heeft en bovendien verstand van zaken heeft?


In de dagelijkse praktijk zie ik vaak dat er een levensexecuteur en/of executeur wordt benoemd die goed met de senior overweg kan, zelfs regelmatig degene die tijdens leven al bevoordeeld is of alsnog in het testament of levenstestament bevoordeeld wordt. Het klinkt zo mooi: ‘ja, die persoon vertrouw ik volledig’. Maar vertrouwt de rest van de familie deze persoon óók? De vraag is of met de keuze voor deze persoon er daadwerkelijk voor gezorgd wordt dat alle zaken goed geregeld zijn ‘voor het geval dat ....’ en dat voorkomen wordt dat er nog tijdens uw leven of daarna familieproblemen ontstaan. Mogelijk zijn die problemen er zelfs al en is dit juist één van de redenen dat u een testament of levenstestament wilt opstellen.


Eén ding is duidelijk: het opstellen van een testament of levenstestament is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt. De afweging van wat de juiste keuzes zijn in uw situatie, voor de mensen om u heen én de erfgenamen: dáár draait het in feite om. 


Wilt u eens met een onpartijdige persoon praten over wat u bezig houdt of die u helpt met het maken van de juiste beslissingen? Of hebt u behoefte aan een onafhankelijke en onpartijdige levensexecuteur, toezichthouder of executeur die rekening gaat houdt met de belangen van alle partijen?


Informeert u gerust eens naar onze mogelijkheden.


Status Estate Planning en Familiezaken


Mr. Willeke Vernède-van den Brandt


Recente video’s