Met het klimmen der jaren maken mensen zich zorgen over veel persoonlijke aangelegenheden. Wie gaat er voor mij zorgen, is er te zijner tijd een opname in een zorginstelling noodzakelijk, wat gebeurt er met mijn vermogen en hoe laat ik dat zo goed mogelijk vererven?

Maar ook voor jongere mensen is het van belang om over dit soort zaken na te denken, niet iedereen heeft een kring van personen om zich heen die dergelijke belangen kunnen behartigen op een wijze waarop u dat zou willen.Recente video’s